1.
Dyrbye N. Skemaer til foderplanlægning. TFL [Internet]. 18. januar 2018 [henvist 17. april 2021];1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100301