Crone, Forpagter. “Om Brugen Af Oliekager Til Foder for Malkeqvæg.”. Tidsskrift for Landøkonomi 360 (januar 18, 2018). Set august 7, 2020. https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99177.