von Engestrøm, Landraad. “Endnu Et Bidrag Til at Besvare Spørgsmaalet: Naar Ere Vore Sædarter Modne Og Tjenlige Til at Meies?”. Tidsskrift for Landøkonomi 260 (januar 18, 2018). Set oktober 30, 2020. https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98613.