Fruergaard, J. S. “Landhusholdningsselskabets største sølvbægertildelt forædlingsleder.”. Tidsskrift for Landøkonomi 1350 (januar 18, 2018). Set april 12, 2021. https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100338.