Sonne Kofoed, S., og T. Tougaard Pedersen. “Metoder Og Apparater Til Vandindholdsbestemmelse I Korn.”. Tidsskrift for Landøkonomi 1350 (januar 18, 2018). Set april 18, 2021. https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100326.