Krogsriis, C. A. “Frøavlens vilkår På længere Sigt. Bør frøavlerne I Fremtiden bære Den Fulde økonomiske Risiko for såvel frøavlen Som frøeksporten?”. Tidsskrift for Landøkonomi 1350 (januar 18, 2018). Set juni 27, 2019. https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100309.