Crone, F. “Om Brugen Af Oliekager Til Foder for Malkeqvæg.”. Tidsskrift for Landøkonomi, Bd. 36, januar 2018, https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99177.