von Engestrøm, L. “Endnu Et Bidrag Til at Besvare Spørgsmaalet: Naar Ere Vore Sædarter Modne Og Tjenlige Til at Meies?”. Tidsskrift for Landøkonomi, Bd. 26, januar 2018, https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98613.