Sonne Kofoed, S., og T. Tougaard Pedersen. “Metoder Og Apparater Til Vandindholdsbestemmelse I Korn.”. Tidsskrift for Landøkonomi, Bd. 135, januar 2018, https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100332.