[1]
F. Crone, “Om Brugen af Oliekager til Foder for Malkeqvæg.”, TFL, bd. 36, jan. 2018.