[1]
L. von Engestrøm, “Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?”, TFL, bd. 26, jan. 2018.