[1]
C. A. Krogsriis, “Litteratur. Civilingeniør dr. techn. Poul Becher og civilingeniør Vagn Korsgaard: Forbedring af stalde (varmeisolering og ventilering)”, TFL, bd. 135, jan. 2018.