[1]
N. Dyrbye, “Skemaer til foderplanlægning.”, TFL, bd. 135, jan. 2018.