Hald, J. C. (2018) “Commissions-Betænkning, i Anledning af Veterinairskolens Udvidelse til en Læreanstalt for de Landbovirksomheden vedrørende Fag.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 370. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99207 (Set: 7august2020).