Crone, F. (2018) “Om Brugen af Oliekager til Foder for Malkeqvæg.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 360. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99177 (Set: 7august2020).