von Engestrøm, L. (2018) “Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?”, Tidsskrift for Landøkonomi, 260. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98613 (Set: 31oktober2020).