Kristensen, K. J. (2018) “Bestemmelse af drænafstand.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100344 (Set: 18april2021).