Fruergaard, J. S. (2018) “Landhusholdningsselskabets største sølvbægertildelt forædlingsleder.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100338 (Set: 12april2021).