Neel, O. T. (2018) “Domsafgørelser i sager vedrørende landbruget.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100337 (Set: 12april2021).