Sonne Kofoed, S. og Tougaard Pedersen, T. (2018) “Metoder og apparater til vandindholdsbestemmelse i korn.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100332 (Set: 18april2021).