Land Jensen, H. (2018) “De nyere ensileringsmetoder, forsøgsresultater og praktiske erfaringer.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100312 (Set: 18april2021).