Krogsriis, C. A. (2018) “Frøavlens vilkår på længere sigt. Bør frøavlerne i fremtiden bære den fulde økonomiske risiko for såvel frøavlen som frøeksporten?”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100309 (Set: 4marts2021).