Krogsriis, C. A. (2018) “Litteratur. Civilingeniør dr. techn. Poul Becher og civilingeniør Vagn Korsgaard: Forbedring af stalde (varmeisolering og ventilering)”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100306 (Set: 18april2021).