Petersen, H. J. (2018) “Indtryk fra årets maskindemonstrationer.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100303 (Set: 18april2021).