Dyrbye, N. (2018) “Skemaer til foderplanlægning.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100301 (Set: 18april2021).