Brolund Larsen, J. (2018) “Et oplysningsarbejde og et resultat.”, Tidsskrift for Landøkonomi, 1350. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100299 (Set: 24januar2021).