Crone, Forpagter. 2018. “Om Brugen Af Oliekager Til Foder for Malkeqvæg.”. Tidsskrift for Landøkonomi 36 (januar). https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99177.