Krogsriis, C. A. 2018. “Frøavlens vilkår På længere Sigt. Bør frøavlerne I Fremtiden bære Den Fulde økonomiske Risiko for såvel frøavlen Som frøeksporten?”. Tidsskrift for Landøkonomi 135 (januar). https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100309.