Dyrbye, N. 2018. “Skemaer Til foderplanlægning.”. Tidsskrift for Landøkonomi 135 (januar). https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100301.