CRONE, F. Om Brugen af Oliekager til Foder for Malkeqvæg. Tidsskrift for Landøkonomi, v. 36, 18 jan. 2018.