VON ENGESTRØM, L. Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?. Tidsskrift for Landøkonomi, v. 26, 18 jan. 2018.