LAURSEN, E. Betonsiloers beskyttelse mod ensilagesyre. Tidsskrift for Land√łkonomi, v. 135, 18 jan. 2018.