Hald, J. C. (2018). Commissions-Betænkning, i Anledning af Veterinairskolens Udvidelse til en Læreanstalt for de Landbovirksomheden vedrørende Fag. Tidsskrift for Landøkonomi, 37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/99207