von Engestrøm, L. (2018). Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?. Tidsskrift for Landøkonomi, 26. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98613