Laursen, E. (2018). Betonsiloers beskyttelse mod ensilagesyre. Tidsskrift for Land√łkonomi, 135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100336