Krogsriis, C. A. (2018). Frøavlens vilkår på længere sigt. Bør frøavlerne i fremtiden bære den fulde økonomiske risiko for såvel frøavlen som frøeksporten?. Tidsskrift for Landøkonomi, 135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100309