(1)
Crone, F. Om Brugen Af Oliekager Til Foder for Malkeqvæg. TFL 2018, 36.