(1)
Lacoppidan, T. Om Draining Med Sankesteen. TFL 2018, 36.