(1)
von Engestrøm, L. Endnu Et Bidrag Til at Besvare Spørgsmaalet: Naar Ere Vore Sædarter Modne Og Tjenlige Til at Meies?. TFL 2018, 26.