(1)
Neel, O. T. Domsafgørelser I Sager vedrørende Landbruget. TFL 2018, 135.