(1)
Laursen, E. Betonsiloers Beskyttelse Mod Ensilagesyre. TFL 2018, 135.