(1)
Sonne Kofoed, S.; Tougaard Pedersen, T. Metoder Og Apparater Til Vandindholdsbestemmelse I Korn. TFL 2018, 135.