(1)
Krogsriis, C. A. Frøavlens vilkår På længere Sigt. Bør frøavlerne I Fremtiden bære Den Fulde økonomiske Risiko for såvel frøavlen Som frøeksporten?. TFL 2018, 135.