(1)
Dyrbye, N. Skemaer Til foderplanlægning. TFL 2018, 135.