[1]
Hald, J.C. 2018. Commissions-Betænkning, i Anledning af Veterinairskolens Udvidelse til en Læreanstalt for de Landbovirksomheden vedrørende Fag. Tidsskrift for Landøkonomi. 37, (jan. 2018).