[1]
von Engestrøm, L. 2018. Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?. Tidsskrift for Landøkonomi. 26, (jan. 2018).