[1]
Fruergaard, J.S. 2018. Landhusholdningsselskabets største sølvbægertildelt forædlingsleder. Tidsskrift for Landøkonomi. 135, (jan. 2018).