[1]
Hovmand-Hansen, M.E. 2018. Praktiske erfaringer vedrørende mejetærskning. Tidsskrift for Landøkonomi. 135, (jan. 2018).