[1]
Krogsriis, C.A. 2018. Frøavlens vilkår på længere sigt. Bør frøavlerne i fremtiden bære den fulde økonomiske risiko for såvel frøavlen som frøeksporten?. Tidsskrift for Landøkonomi. 135, (jan. 2018).