[1]
Dyrbye, N. 2018. Skemaer til foderplanlægning. Tidsskrift for Landøkonomi. 135, (jan. 2018).